Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Історія бібліотеки

Бібліотека є вікном у світ, елементом системи навчання, самоосвіти, духовного, естетичного і професійного вдосконалення особистості. Це невичерпне джерело знань, храм духовності та пам'ять нації. Головними рисами у характеристиці Бібліотеки і Книги мудрець Борхес вважав їхню безкінечність і вічність, а їх історію славними сторінками розвитку людства.


Історія бібліотеки гімназії  тісно пов'язана з історією становлення та розвитку навчального закладу і є частиною біографії  гімназії .З народження навчального закладу має право починати свою історію і бібліотека – серце кожної поважної інституції. Кожен із працівників бібліотеки впродовж її історії вніс свій значний вклад у її розвиток.
З року в рік міцніє навчально-матеріальна база гімназії.

В 1977 році бібліотека отримала світле, просторе приміщення для книгосховища, абонементу площею 130 кв.м., та читальної зали площею 205 кв.м. та службове приміщення – 15 кв.м.
Адміністрація гімназії приділяла велику увагу комплектуванню фонду, бібліотека отримувала підручники та навчальні посібники відповідного профілю, художню літературу та періодичні видання. Внаслідок активного комплектування бібліотечний фонд на 1 січня 2011 року становить ……. тисячі примірників.
Формується і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, що сприяє якісному обслуговуванню та всебічному використанню бібліотечного фонду.

Станом на 1.12.2011р. бібліотека гімназії має книжковий фонд біля 58500 примірників, укомплектований фонд періодичних видань, архів методичного забезпечення культурно-просвітницької, інформаційно-бібліографічної та видавничої діяльності. Сьогодні бібліотека є просвітницько - дозвіллєвим та соціокультурним центром
Гордістю бібліотеки є її користувачі. Особливо пишається бібліотека людьми, які своєю невтомною, наполегливою працею та ініціативою забезпечують гідне місце гімназії  в  освіті України.

 

Очолює бібліотеку завідувачка Горбатенко Наталія Львівна, 1960 р.н., Харківський Державний  Інститут культури , 1983 р., спеціальність – бібліотекознавство та бібліографія  дитячої літератури.


Колектив бібліотеки активно працює, утверджуючи престиж та необхідність бібліотечної професії, своєю наполегливою працею доводить необхідність бібліотечної діяльності в створенні доброго іміджу навчального закладу.
Основними напрямами, над якими працює бібліотека, є забезпечення оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування дирекції, вчителів, співробітників та учнів, комплектування навчальною літературою, що відповідає профілю гімназії, виховання навиків інформаційної культури та роботи з інформаційними документами; виховання учнів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної, естетичної та фізичної культури; створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її здібностей; пропаганда здорового способу життя та запобігання правопорушенням.
На розкриття фондів бібліотеки, сприяння науковому та навчально-виховному процесу  гімназії  направлена довідково - бібліографічна та видавнича робота бібліотеки. Тематичні бібліографічні покажчики , рекомендаційні списки літератури видаються бібліотекою на допомогу користувачам, усім, хто вчить та вчиться. Бібліотечне обслуговування проводиться на абоненті та в читальній залі.
Одним із традиційних джерел донесення інформації до користувача є літературно-публіцистичні експозиції, які постійно діють у читальній залі книгозбірні.
Виховання духовної еліти з високим культурним потенціалом, з використанням художніх та суспільно-гуманітарних видань є одним з пріоритетних завдань бібліотеки гімназії. Працівниками бібліотеки створено сприятливі умови для розвитку морально-духовної сфери учнів. Досягається це шляхом залучення учннів до різноманітних видів творчої діяльності, реалізацію їх здібностей через культурно-просвітницьку діяльність бібліотеки. Різноманітні тематичні, літературно-музичні вечори, конференції, усні журнали відкривають можливості для розвитку здібної та обдарованої молоді, розвитку естетичних смаків та уподобань, обдарувань та нахилів, прищеплення молодій людині креативного ставлення до дійсності. В період навчання в гімназії  перед молоддю розкривається дивовижний світ, створений людиною. Тільки в цьому навчальному році спільно з працівниками бібліотеки проведено 12 відкритих заходів. Багатогранна робота бібліотеки допомагає оволодіти програмованим матеріалом, збагатити знання, розширити свій громадянський світогляд, засвоювати соціальний досвід свого народу, прилучати студентську молодь до духовних і культурних надбань, традицій, звичаїв, що сприяє формуванню національної свідомості.
І сьогодні в роботі бібліотеки мають місце слова Миколи Реріха про те, що «бібліотека – це місце роботи, і храм думки, і науково-дослідний центр, і лабораторія, і музей, і вища школа, і місце високих радощів, світ розуму і очей».
За десятиліття натхненної, творчої і самовідданої праці бібліотека золотими літерами вписала цінні сторінки в літопис гімназії.