Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 


Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

http://www.kievskiy-ruo.edu.kh.ua/files2/images/BanerGUON_200x80.jpg?size=11%3C/a%3E%3C/font%3E%3Cfont%20face=

 

 

 

Департамент освіти Харківської міської ради Портал Академії Український центр оцінювання якості освіти Харківський РЦОЯО Доступна освіта Міністерство внутрішніх справ України

Харківська гімназія №55

Новаційна діяльність

Банк даних про новаційну діяльність у Харківській гімназії № 55 ХМР ХО

(2015/2016 навчальний рік)

Район

№ з/п

Назва новаційної педагогічної
 технології,
 автор-розробник

Навчальні заклади, в яких управаджується

П.І.Б. учителя/вихователя, що впроваджує (адаптує) новаційну технологію

Кількість
 дітей (класів/груп) охоплених новаційною технологією

Предметні галузі, в яких управаджується новаційна технологія

Друковані роботи (матеріали, що надавались до виставку-ярмарку педагогічних ідей і технологій) з досвіду новаційної діяльності педагогів

Примітка

Київський

1

Назва новації Інтерактивні технології  Суть технології Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємо-навчання. Процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, осмислення кожним учнем своєї діяльності, організації активної взаємодії співробітництва учнів.   Автор О.Пометун, Л.Пироженко.                   

ХГ № 55

Гребенькова Л.О., Ілюха О.В., Лісовенко Н.Л.,  Сірих Н.Ф., Ярмак Н.А., Троненко Н.Г., Трикоз О.Е., Жохадар С.Ф., Іншакова Н.С.

520 (19)

Початкова школа, Мови і літератури, Природничі науки, Історичні науки

Гребенькова Л.О. Шляхи розвитку професійної компетентності вчителя з питань упровадження інтерактивних форм організації роботи учнів на уроці, Шляхи розвитку професійної компетентності вчителя з питань упровадження інтерактивних форм організації роботи учнів на уроці; Ілюха О.В. Оптимальне поєднання ігрової та навчальної діяльності учнів; Жохадар С.Ф. Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках правознавства. Нестандартні уроки; Ярмак Н.А. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках біології

 

Київський

2

Назва новації Комунікативні технології
Суть технології

Урок – як навчальне спілкування, розв’язування проблем, що здійснюється за рахунок запровадження рольових ігор і інших активних методів навчання.

ХГ № 55

Харькова Г.Ю., Сухопар Н.М., Безкровна А.І., Зеленкова І.О., Красікова О.О., Алієва А.В.

560 (20)

Мови, і література

Єрмолаєва Г.С. Використання креативних методів навчання української мови та літератури як засіб формування освітніх цінностей школярів; Підченко О.І. Застосування компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови за допомогою гри

 

Київський

3

Назва новації
Проектні технології
Суть технології
Розвиток навичок самовизначення, саморозвиток, використовуючи індивідуальний досвід учня в процесі проектної діяльності.
Автор
К.Баханов

ХГ № 55

Безкровна А.І., Лісовенко Н.Л., Коваленко О.В., Сухопар Н.М., Щиголь Т.М.

300 (10)

Мови і літератури, Суспільствознавство

Коваленко О.В. Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності учнів у процесі вивчення економіки (з досвіду роботи); Безкровна А.І. Проектна робота як шлях реалізації комунікативно орієнтованого викладання іноземних мов

 

Київський

4

Назва новації Інформаційно-комунікаційні технології
Суть технології
Розвиток навичок самовизначення, саморозвиток, використовуючи індивідуальний досвід учня в процесі телекомунікаційної проектної діяльності

ХГ № 55

Алієва  А.В.

Баришполь  С.В.

Бондаренко  С.І.

Гончарова  Г.А.

Гребеннюкова  Г.В.

Гребенькова  Л.О.

Дегтярьова Ю.С.

Добриніна  О.Л.

Євченко  Р.А.

Єрмолаєва  Г.С.

Жарова Т.О.

Жохадар  С.Ф.

Заіка  Н.С.

Зайцева С.М.

Зеленкова  І.О.

Ілюха  О.В.

Іншакова Н.С.

Кись  О.В.

Клочкова А.О.

Коваленко  О.В.

Корнієнко  М.М.

Краснова  О.М.

Круковська  С.Г.

Курапова  І.А.

Лісовенко  Н.Л.

Мірошник  С.Я.

Надточій  І.В.

Надуєва  Н.Л.

Підченко  О.І.

Погарська  Т.П.

Поліщук  Л.Д.

Сірих  Н.Ф.

Скляренко  О.В.

Смірнова  Л.В.

Соприкіна  О.М.

Сухіна  А.В.

Сухопар  Н.М.

Толмачова  М.В.

Трикоз  О.Е.

Троненко  Н.Г.

Ушакова  Н.В.

Харькова  Г.Ю.

Ходацька О.В.

Щиголь  Т.М.

Янущиць  А.В.

Ярмак  Н.А.

910 (30)

Технології, Мови і літератури, Математика, Суспільствознавство, Початкова школа, Природничі науки

Бондаренко С.І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії як показник розвитку педагогічної компетентності вчителя; Толмачова М.В. Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва; Коваленко О.В. Використання інформаційних технологій на уроках хімії; Пазюрич М.О. Оптимізація факультативного курсу «Комплексні числа» засобами інформаційних технологій;  Скляренко О.В. Розробка уроків з геометрії з теми «Задачі на побудову» з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій

 

Київський

5

Назва новації
Технологія розвитку критичного мислення
Суть технології Формування навичок активного сприйняття інформації, вмінь аналізувати її і виділяти  основне в процесі діалогу.
Автор
Дж.Стіл, К.Мередіт, Ч.Темші.

ХГ № 55

Біловицька І.Й., Заїка Н.С., Полозенцева В.М., Круковська С.Г.

290 (10)

Суспільствознавство, Природознавство

Заіка Н.С. Розвиток критичного мислення та учнівських компетенцій на уроках географії на прикладі теми „Населення України”