Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 

ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


ЗНО

Виховна робота

 

  ...Дитина має бути не тільки учнем,

а передусім людиною з різноманітними
інтересами, запитами, прагненнями.

В.Сухомлинський

    Сьогодні в освіті важливе значення надається виховній функції навчального закладу. Адміністрація Харківської гімназії №55 націлює педагогічний колектив на здійснення виховного процесу як органічного компоненту освіти, який охоплює всі складові її системи.

    Головна мета виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. У гімназії впроваджується новий підхід до виховання із позицій життєвого самовизначення особистості, ідей особистісної спрямованості виховного процесу. У центрі стоять не програми чи заходи, а саме дитина її індивідуальні нахили й інтереси. 

     Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

 організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах навчального закладу;

 реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

 інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

     Робота над керівними документами та теоретико-практичною науковою літературою з педагогіки, що розкриває суть системи виховної роботи, сприяла визначенню ряду пріоритетних завдань щодо організації виховної діяльності, а саме:

 забезпечення особистісного розвитку кожного вихованця;

 виховання соціальної активності учнів шляхом залучення їх до суспільно корисної діяльності;

 створення умов для самореалізації особистості до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

 формування свідомої мотивації учнів до потреб здорового способу життя, гігієнічних навичок.    

Для реалізації цих завдань заклад освіти здійснює виховну діяльність згідно з планом виховної роботи, який передбачає впровадження сучасного змісту виховання в Україні, - це формування загальнокультурних і національних цінностей та соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, праці, самої себе (ціннісні орієнтири виховання). Упровадження Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України" скеровує виховний процес на створення системного підходу до організації виховної діяльності.

 

    Виховання учнів реалізується у процесі організації:

 навчально-виховної діяльності;

 позаурочної та позакласної діяльності;

 позашкільної освіти;

 роботи органів учнівського самоврядування;

 взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами, а саме ЦДЮТ №3, ЦСССДМ Київського району м. Харкова, рада ветеранів 522 м/р, школа мистецтв, Харківська обласна бібліотека для дітей.

    Пріоритетними завданнями  є:

 підвищення ефективності виховного процесу шляхом застосування сучасних підходів до організації виховної діяльності;

 підвищення активності та результативності участі класів у виховних заходах;

 оптимізація виховного позашкільного простору навчального закладу;

 використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;

 створення умов для формування у всіх учасників освітнього процесу зацікавленого ставлення до свого здоров’я, до здорового способу життя;

 відродження національних традицій, виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

 підвищення соціальної активності, розвиток в учнів творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей;

 формування ціннісних орієнтацій та ціннісних пріоритетів учнів, а саме змістове наповнення основних орієнтирів виховання «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей», «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва».

      Головне завдання сьогоднішньої практики — створення виховного простору за рахунок реалізації моделі виховної системи

Харківської гімназії № 55.

 

Виховна система – це спосіб організації життєдіяльності та виховання учнів, що становить цілісну і упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу. Виховна система охоплює весь педагогічний процес, інтегрує навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність та спілкування.

Харківська гімназія №55 має систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.