Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Педагогічна преса
Департамент Науки і Освіти ХОДА Департамент освіти Харківської міської ради Портал Академії Український центр оцінювання якості освіти Харківський РЦОЯО Доступна освіта Міністерство внутрішніх справ України

Харківська гімназія №55

Управління

Модель управлінням закладом освіти
                                     

                                                   Шановні колеги, учні та батьки!
Представляємо до вашої уваги інноваційну модель управління сучасним закладом освіти - управління гімназією за моделлю змішаних потенційних можливостей і здібностей учнів Харківської гімназії №55 ХМР ХО, яка посіла ІІІ місце у районному конкурсі в 2010 році.
 Діяльність гімназії спрямована на реалізацію «Стратегічної моделі розвитку гімназії (моделі змішаних потенційних можливостей і здібностей учнів», в основу якої покладені основні принципи зовнішньої і внутрішньої індивідуалізації і диференціації в організації навчально - виховного процесу з метою урахування учнівських здібностей, відбір і об’єднання учнів у відповідні класи (групи) згідно з їх здібностями, талантами і потенційними можливостями тощо.Для цільового поточного управління процесами реалізації стратегічних завдань і, в цілому, для реалізації стратегічної моделі розвитку гімназії було розроблено та запроваджено модуль програмного забезпечення та модуль управлінського моніторингу, що відбито в «Моделі управління процесом упровадження інновацій». 

В гімназії створено модель організації виховної роботи на основі проектно-модульної технології. Виховний проект реалізується з урахуванням вікових особливостей, проблем і потреб кожного учнівського колективу та визначає модулі, на яких будується процес виховання.

З метою реалізації інформатизації як найактуальнішої з інноваційних програм сьогодення було розроблено модель гімназії “ШКОЛА – ЦЕНТР ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ”, в якій єдиний інформаційний простір представлено в трьох аспектах: управлінському, науково-методичному, навчально-виховному. 

Елементами навчально-виховної діяльності є використання ІКТ в урочній і позакласній роботі з учнями, при організації роботи гуртків, факультативів, ШОР, участі учнів в олімпіадах, турнірах з інформатики; веб-олімпіадах; дистанційних конкурсах, розробці проектів.

Науково-методична діяльність передбачає участь вчителів у науково-практичних педагогічних конференціях, професійних конкурсах, семінарах, проведення відкритих уроків для слухачів курсів підвищення кваліфікації з інформатики, зарубіжної літератури, економіки та ін., педагогічної практики студентів педагогічних ВУЗів, співпрацю з різними соціальними партнерами.

Важливе місце у підвищенні ефективності управлінської діяльності відводиться програмі «Шкільна освітня мережа», психологами проводиться діагностика за програмою "Універсал" , в бібліотеці ведеться комп’ютеризований облік підручників, запроваджено управлінський моніторинг.

Ефективність реалізації інноваційної моделі управління гімназією досліджується проведенням моніторингових досліджень. Педагогічний склад працівників є таким: 46% педагогічних працівників гімназії – спеціалісти вищої категорії, 31,5% - першої, 9% – другої, 13,5% - спеціалісти,9 учителів мають педагогічне звання „учитель-методист”, 18 – „старший учитель”.

Позитивною є динаміка впровадження вчителями інноваційних технологій, особливо таких як Телекомунікаційні технології, Проектні технології, Комунікативні технології, Інтерактивні технології. Високим є процент охоплення педагогів різними видами методичної роботи, серед яких підвищення рівня кваліфікації, проведення відкритих методичних заходів, видавницька діяльність. 

Важливим аспектом є видавницька діяльність педагогів, які створюють авторські програми, методичні та дидактичні матеріали. Вчителі публікують їх у видавництвах “Ранок”, “Основа”, ”Торсинг”, матеріалах всеукраїнських і міжнародних науково-практичних педагогічних конференцій. Найактивніші в цьому учителі інформатики та початкової школи. Щорічно педагоги гімназії представляють роботи на виставку-ярмарок педагогічних ідей. У 2011 році представлено 24 роботи, при цьому існує позитивна динаміка творчої активності вчителів.

Позитивні результати демонструє моніторинг соціального розвитку учнів гімназії. Так, у порівнянні в 2010 році збільшився рівень соціальної активності учнів , збільшився відсоток учнів, які знаходяться в активі, знизився відсоток пасивних, ізольованих учнів. 

Результативною є участь учнів у конкурсах-захистах учнівських робіт в МАН, олімпіадах та турнірах. У 2009-2010 навчальному році за результатами районних олімпіад школа мала 44 призових місця, в обласних предметних олімпіадах учні вибороли 11 призових місць. За результатами участі в конкурсі-захисті учнівських робіт МАН 8 учнів стали переможцями районного етапу і 4 – обласного. При цьому є позитивна динаміка активності учнів у написанні творчих робіт. 

Результати освітнього моніторингу свідчать про забезпечення високого рівня якості навчальних досягнень учнів в діапазоні 75-80% з більшості навчальних предметів та позитивну динаміку впродовж декількох навчальних років.

Квадрант-аналіз, проведений управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради в 2010 році , показав, що в гімназії: • рівень результативності роботи з обдарованими дітьми є високим, • результативність участі у виховних заходах є високою, • результативність навчання учнів є високою,• зведена результативність навчально-виховного процесу у гімназії відповідає високому рівню.

Все це підтверджує ефективність запровадження вищезазначеної моделі управління закладом освіти.